Rezultati 1 do 7 od 7

Tema: Analogni - mehanicki tahografi

 1. #1
  Član od
  04.06.2005
  Lokacija
  Novi Sad
  Garaža
  Svasta nesto
  Poruke
  2.375

  Analogni - mehanicki tahografi

  TAHOGRAF I NJEGOVA ULOGA U SAOBRAĆAJU

  Upotreba tahografa
  Pod upotrebom tahografa podrazumeva se: postavljanje tahografa i njegova vezanost za odredjeno vozilo, korišćenje odgovarajućih taho-listića koji se mogu postaviti u odgovarajući tahograf, obaveza upisivanje potrebnih podataka na taho-listiću, uskladjivanje vremena na vremenskoj skali tahografa i uloška, posedovanje rezervnih listića, registrovanje podataka na taho-listiću, posedovanje taho-listića za odredjeni prethodni period i čuvanje taho-listića u preduzeću odredjen vremenski interval. Iako u propisima o bezbednosti saobraćaja nije propisan način upotrebe tahografa, svako preduzeće bi trebalo svojim internim aktima da reguliše ovu problematiku, zbog njenog značaja za uspešno poslovanje preduzeća.  Da bi vozači znali pravilnu upotrebu "EVRO" tahografa (što je veoma bitno u medjunarodnom prevozu), navodi se značenje simbola pored preklopnika, kojih na tahografu može biti jedan ili dva u zavisnosti da li je tahograf namenjen za jednog ili dva vozača. (Možda nije suvišno naglasiti da se u zemljama evropske unije primenjuje princip jedan tahografski listić - jedan vozač, za razliku od propisa kod nas gde je moguće da jedan listić bude korišćen od strane više vozača).  Neispravnosti tahografa

  Najčešće neispravnosti celog mernog sistema su: neispravnosti na prenosnom sistemu i neispravnosti strujnog napajanja.
  Kod mehaničkih tahografa, usled neispravnosti prenosnog sistema, tahograf prestaje da registruje stvarne podatke, odnosno registruje lučne linije kao kad vozilo stoji. Najčešće neispravnosti ovog tipa su: kidanje gipkog vratila, lom ili zaglavljivanje reduktora i povremeno ili stalno izubljivanje izlazne osovine na menjaču zbog pohabanosti ležaja. Usled neispravnosti prstenastog zaptivača ("semeringa", "pinjona") može doći do izlivanja ulja u "bužir" gipkog vratila, koje zahvaljujući njenom okretanju može čak doći do tahografa, što dovodi do registrovanja netačnih podataka a u krajnjem slučaju i otkaz tahografa.
  Na slici je prikazan deo tahografskog listića na kojem su registrovani podatci sa uredjajem koji ima opisanu neispravnost. Naime, tamne površine, umesto kontinualne izlomljene linije u polju za registrovanja brzine vozila, su indikator ove neispravnosti. Na sličan način se manifestuje i neispravnosti gipkog vratila, odnosno njena loša pričvršćenost za šasiju vozila i to samo kada se registruju manje brzine vozila. U oba slučaja neispravnost se može primetiti i pomoću kazaljke brzine koja osciluje (kazaljka "male") oko konstantne brzine kojom se vozilo kreće.
  I kod elektronskih tahografa kvarovi prenosnog sistema uzrokuju prestanak registrovaNja stvarnih podataka, odnosno na listiću se registruju podatci kao da vozilo stoji i u periodima kada se ono kreće. Kod tahografa marke Kienzle tip 1318 nesipravnost davača impulsa ili prenosnog kabla ima za posledicu da se ne registruje podatak o brzini, već lučna linija čija širina odgovara brzini od 30 km/sat. Postoji i blaža forma ispoljavanja ove neispravnosti, tj. samo kada vozilo stoji registruje se navedena lučna linija, a kada se kreće normalno se registruju podatci. Ovo se može primetiti i pomoću kazaljke za brzinu koja na svakih 8 sekundi pokazuje otklon do brzine od 38 km/sat. Oba slučaja manifestovaNja neispravnosti zahtevaju odlazak kod servisera. Na slici je prikazana opisana neispravnost.

  Najteži kvarovi na tahografu nastaju kao posledica velike nestabilnosti napona zbog labavih klema na akumulatoru pri čemu će otkazati svi elektronski delovi na tahografu. Kod mehaničkih tahografa, sa kvarcnim satom i elektromehaničkim sistemima za zapis radnih vremena, doći će do otkaza ovih delova i pisači će pisati u mestu na tahografskom listiću koji označava trenutak kada je do neispravnosti došlo. Do teških kvarova na tahografu može doći ukoliko se vrši elektrolužno zavarivanje na vozilu, a da nisu odvojene kleme od akumulatora. Pojava da sat i signalizacija povremeno rade a povremeno ne rade ukazuje na neispravnost instalacije u tahografu. Usled otvaraNja i zatvaraNja tahografa, tokom višegodišnjeg rada, dolazi prvo do kidanja licni, pa tek kasnije do kidanja izolacije, koja dok je celovita živa povremeno spaja i odvaja što se odražava na rad sata i signalizacije na opisani način.

  Korišćenje taho-listića domaćih proizvodjača je jedan od vidova neispravnosti jer ne omogućava tačno registrovanje podataka usled neprecizne izrade mernih skala.

  Kontrola tahografa od strane saobraćajne policije

  Kontrola tahografa se sprovodi kroz: neposrednu kontrolu koju na putu sprovode uniformisani pripadnici saobraćajne policije i inspekcijski nadzor u sedištu preduzeća koju sprovode oficiri saobraćajne policije. U operativnoj kontroli na putu se proverava posedovanje tahografa s obzirom na propisane norme, funkcionalnost tahografa kroz zapis na taho-listiću i vizuelni pregled pisača i posedovanje odgovarajućeg taho-listića s aspekta uskladjenosti mernog opsega na skali brzine tahografa i skali listića.

  Inspekcijski nadzor se vrši u sedištu preduzeća, odnosno u prostorijama službe koja je zadužena za organizovanje i trajno vršenje unutrašnje kontrole bezbednosti saobraćaja. Pri nadzoru se utvrdjuje da li je preduzeće opštim aktima (Pravilnik o unutrašnjoj kontroli) regulisalo pitanja iz člana 165. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, medju kojima je i pitanje koje se odnosi na tahografe. Na osnovu odredbi iz tog Pravilnika, konstatuje se da li se sprovodi kontrola (i kakva) ispravnosti i korišćenja tahgrafa, odnosno pregled i evidencija tahografskih traka ili ploča. Na osnovu podataka iz putnih naloga i taho-listića utvrdjuje se poštovanje odredbe koje se odnose na: odmore vozača, vreme upravljanja vozilom, predjeni put u toku dana i maksimalne dozvoljene brzine. Na osnovu zapisa sa listića, ocenjuje se ispravnost tahografa.

  Na ovom mestu treba podsetiti da je neispravnost tahografa, prema Zakonu o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima svrstana u teže neispravnosti vozila, to jest tretira se isto kao neispravnost kočnog sistema i uredjaja za upravljanje.

  Da su u Evropi odavno shvatili značaj tahografa najbolje svedoči stogodišnja upotreba, tokom koje se broj registrovanih podataka na tahografu povećavao, kao i pojava uvodjenja ograničivača brzine kretanja koji je tesno povezan sa radom tahografa. U tom smislu najbolje je navesti jedno domaće iskustvo koje smo pronašli u literaturi.

  Dugo su u preduzeću "AUTOPREVOZ" iz Kikinde posmatrali tahograf kao balast i sredstvo koje stvara gubitke, pa su odlučili da okrenu list i da se prema tahografu odnose "evropski". Izvršena je opravka i kontrola tačnosti , a na vozilima koja nisu imala tahografe, koji mere broj obrtaja motora, ugradila takve uredjaje. Jasno je da bez službe koja vrši kontrolu i sankcioniše neracionalnu i nebezbednu vožnju (i stimuliše racionalnu i bezbednu) predhodne radnje ne bi bile dovoljne. I veoma brzo su počeli da se javljaju pozitivni efekti. Potrošnja ulja za dolivanje je pala za 20%, potrošnja goriva sa prosečnih 35 lit/km na 28 lit/km, a vek pneumatika je iskazan kroz broj predjenih kilometara se povećao za 100%, troškovi održavanja kočnica su opali za 30%, a redovi vožnje su maksimalno poštovani. Ako se ima na umu i to da je novčana kazna za pravno lice, zbog neispravnosti tahografa, od 100.000 do 1.000.000 dinara, zar su potrebni dalji komentari.


  Zaključak


  Nema zezanja sa listićima...
  Samo par miliona ljudi imaju tu sreću da žive u Srbiji!!!.....Ostali nemaju tu sreću, ali imaju sve drugo!!!
  Mišljenja su kao ekseri: što više udaramo po njima, to dublje prodiru.
  Lopovi će biti krivično gonjeni, država ne voli konkurenciju.
  Žene su zakon a, muškarci vole rupu u zakonu!

 2. #2

  Re: Analogni - mehanicki tahografi

  U Kikindi od 20.10.2009 a u sklopu AMSS P.J Kikinda, pocela je sa radom laboratorija( AMSS CMV)za pregled tahografa i izdavanje uverenja. Uverenje staje 2600 din sa pdv.

 3. #3

  Re: Analogni - mehanicki tahografi

  ada jesi objasnio svaka cast. Sad mi jasno zasto je mene zaebavo. Jedanput sam za praznu traku proso sa 500 kinti za cast.

 4. #4

  Re: Analogni - mehanicki tahografi

  Cini mi se zanimljiv ovaj deo iz buduceg Pravilnika o upotrebi tahografa.

  Član --.
  Ne smeju se koristiti zaprljani ili oštećeni tahografski listići.
  U slučaju oštećenja tahografskog listića koji na sebi ima evidentirane podatke, vozač prilaže oštećeni listić uz rezervni tahografski listić ili odgovarajući listić koji se koristi u svrhu zamene.
  Tahografski listić se ne vadi iz tahografa pre završetka dnevnog vremena upravljanja osim ako to nije naloženo tokom kontrole nadzornih organa.
  Tahografski listići smeju se koristiti najduže tokom vremenskog perioda za koji su predviđeni. Ukoliko vozač započinje korišćenje dnevnog ili nedeljnog odmora i postoji rizik da tokom ovog vremena odmora tahografski listić bude u analognom tahografu duže od 24 časa, da ne bi prekidao vreme odmora, promenu listića može da izvrši pre isteka 24 časa.
  Ukoliko, usled napuštanja i udaljenosti od vozila, vozač nije u stanju da koristi analogni tahograf, aktivnosti vozača, osim upravljanja vozilom se unose, ako je u vozilo ugrađen analogni tahograf, na tahografski listić, ručno na poleđini tahografskog listića, čitko i bez prljanja listića ili na karticu vozača korišćenjem aplikacije za ručni unos ako je u vozilo ugrađen digitalni tahograf.
  Ukoliko se u vozilu koristi tahografski listić sa mogućnošću zapisivanja broja obrtaja, tada se na poseban tahografski listić, koji ima tu mogućnost, nakon popunjavanja svih podataka, na poleđini, u za to predviđenoj rubrici, upisuju aktivnosti vozača i takav pomoćni listić se vezuje sa tahografskim listićem koji se koristi u vozilu.

  Ovaj deo buduceg Pravilnika je veoma vazan, jer ce biti intenzivirana kontrola usaglasenosti tahogravskog listica sa samim uredjajem. I naravno, primena kazni.

  Član -.
  Ako je u vozilo ugrađen analogni tahograf u tahograf se pravilno umeće odgovarajući tahografski listić na početku dnevnog vremena upravljanja, tako da se pokazivanje sata i zapis vremena na listiću podudaraju i da su u realnom vremenu.
  Kućište analognog tahografa u kome su smešteni tahografski listići i mehanizam za podešavanje sata, se obezbeđuju zaključavanjem brave po umetanju potrebnih tahografskih listića. Svako otvaranje kućišta odnosno vađenje tahografskog listića se automatski beleži na tahografskom listiću.
  Ako analogni tahograf ima mogućnost evidentiranja podataka za dva vozača, odnosno za vozača i suvozača, vozač koji upravlja vozilom umeće svoj tahografski listić na mesto predviđeno za vozača 1, dok suvozač umeće svoj tahografski listić na mesto predviđeno za vozača 2, na odgovarajući način.
  U vozilu u koje je ugrađen analogni tahograf koji ima mogućnost evcidentiranja podataka za jednog vozača ne sme se nalaziti višečlana posada.
  Odgovarajući tahografski listić iz stava 1. ovog člana je listić koji ima:
  1) odobrenje tipa;
  2) odštampanu oznaku tipa tahografa („e“ oznaku i prve dve cifre u nastavku) u kojima listić može da se koristi;
  3) gornju granicu mernog opsega brzine koja se poklapa sa najvećom dozvoljenom brzinom tahografa.

 5. #5
  Član od
  09.11.2009
  Lokacija
  Čačak
  Garaža
  Stralis
  Poruke
  1.359

  Re: Analogni - mehanicki tahografi

  14.06.2011 Donet je novi pravilnik o načinu korišćenja analognog i digitalnog tahografa. Pravilnik je objavljen u službenom listu RS br 43
  Red Bull daje krila al zato rakija daje quatrro

 6. #6

  Odg: Analogni - mehanicki tahografi

  Bilo bi dobro da svi vozaci dobro prcitaju i prouce Pravilnik, obzirom da je budzet prazan
  U pravilniku je sve solidno objasnjeno i, cini mi se, da su mnoge stvari pojasnjene i definisane. Do tog Pravilnika, organi saobracajne policije su kaznjavali ukoliko uoce neispravnost koja se dogodila u vreme voznje. sad svaki vozac ima pravo i obavezu da u roku od 7 dana otkloni kvar u ovlascenoj radionici, uz pravilno vodjenje radnih karaktera, koji je opisan u Pravilniku.

 7. #7
  Član od
  09.11.2009
  Lokacija
  Čačak
  Garaža
  Stralis
  Poruke
  1.359

  Odg: Analogni - mehanicki tahografi

  U novembru sam radio taho sertifikat u Stenmarku

Slične teme

 1. Digitalni tahografi
  Od ada u forumu Kamioni
  Odgovora: 38
  Posl. poruka: 24.05.2014, 20:40
 2. Tahografi
  Od Lucas u forumu Kamioni
  Odgovora: 146
  Posl. poruka: 05.03.2013, 22:32
 3. Mehanički merač nivoa goriva u rezervoaru
  Od Siera u forumu Uopšteno o kvarovima - popravkama
  Odgovora: 15
  Posl. poruka: 19.05.2011, 23:32
 4. mehanicki umesto automatskog sauha
  Od makarije u forumu Šasija, kočnice, transmisija
  Odgovora: 5
  Posl. poruka: 05.12.2008, 12:10

Ovlašćenja postavljanja

 • Vi ne možete postavljati nove teme
 • Vi ne možete postavljati odgovore
 • Vi ne možete postavljati priloge
 • Vi ne možete menjati vaše poruke
 •