Strana 1 od 4 1234 PoslednjaPoslednja
Rezultati 1 do 12 od 39

Tema: Digitalni tahografi

 1. #1
  Član od
  04.06.2005
  Lokacija
  Novi Sad
  Garaža
  Svasta nesto
  Poruke
  2.375

  Digitalni tahografi

  Komponenete digitalnog tahografa

  Digitalni tahograf je kontrolna sprava koja se koristi u specifičnom okruženju.

  Prema Uredbi (EC) broj 2135/98 digitalni tahograf se sastoji od:

  -Jedinice u vozilu, koja se u suštini sastoji od štampača, dva proreza (otvora) za tahografsku karticu i ekrana (displeja),

  -Senzora povezanog sa menjačem.

  Funkcioniše uz pomoć "smart cards"-pametnih kartica (vozača, kompanije, kontrolne i kartice za radionicu).


  Kako se uređaj koristi?

  Vozač vozila koje poseduje digitalni tahograf je dužan da koristi karticu (koja pripada vozaču) i jedinicu (deo sprave) koja se nalazi u vozilu.

  Vozač koristi vozačku karticu koja:

  • mu/joj je dodeljena,

  • formira lični fajl ( podatke) o vozaču,

  • sadrži (u zavisnosti od njegovih/ njenih aktivnosti) 28 dana aktivnosti gde najnoviji podaci prekrivaju najstarije,

  • mora biti u vozačevom raspolaganju sve vreme, čak i kada je vozilo opremljeno mehaničkim tahografom,

  • beleži aktivnosti koje se obavljaju van vozila. Ove aktivnosti vozač mora da unosi ručno.

  Vozač koristi jedinicu u vozilu koja:

  - je dodeljena vozilu i kompaniji,

  - sadrži 365 dana aktivnosti (u zavisnosti od vrste aktivnosti koju vozilo obavlja),

  • može da primi karticu vozača,

  • snima aktivnosti koje su obavljene bez kartice vozača ( ako je vozilo izgubljeno, ukradeno, nije izdato ili je lažno).

  Napomena: Vreme vožnje se snima čim vozilo počne da se kreće, čak i ako kartica vozača nije ubačena u jedinicu u vozilu.


  Glavni snimljeni podaci:

  Sledeće vrste podataka se snimaju:

  Identifikacija kartice, to jest:

  - broj kartice, država korisnika koja je izdala karticu, naziv službe koja izdaje karticu, datum izdavanja kartice.

  Identifikacija vlasnika kartice:

  - prezime i ime vlasnika, datum rođenja, jezik po izboru.

  Informacije o vozačkoj dozvoli:

  - država korisnika koja je izdala dozvolu, naziv službe koja izdaje dozvolu, broj vozačke dozvole.

  Podaci o vozilu koje se koristi:

  - datum i vreme prve upotrebe vozila ( uneto na kartici), kilometražu u određenom trenutku, datum i vreme poslednje upotrebe vozila ili 23 casa i 59 minta unazad, ako se vozilo upotrebljava u to vreme, kilometraža vozila u to vreme, registarski broj vozila i država u kojoj je vozilo registrovano.

  Podaci o aktivnostima vozača (uključujući i podatke ručno unete od strane vozača):

  - datum i ukupno rastojanje koje je vozač prešao ovog datuma, promena aktivnosti (vožnja, dostupnost, odmor/pauza), promena statusa vozača (posada, sam), navesti vreme promene vozača.

  Lokacija gde radni dan počinje i završava se:

  - datum i vreme dolaska, dolazak ili odlazak, vrednost kilometraže.

  Podaci o događajima i greškama (vreme koje se preklapa, pokušaj kršenja bezbednosti, prekid u snabdevanju strujom, greške sa karticom, itd.)

  Podaci o kontrolnim aktivnostima:

  - datum i vreme kontrole, broj kontrolne kartice i država koja ju je izdala, vrsta kontrole ( ekran, štampanje , daunlodovanje), daunlodovani period ( u slicaju daunlodovanja, skidanja podataka ), broj registracije i država gde je registrovano vozilo koje se proverava.

  Jedinica u vozilu snima sledeće vrste podataka:

  Podaci o opremi za identifikaciju:

  - Podaci o jedenici koja se nalazi u vozilu (ime i adresa proizvođača, serijski broj, broj pod kojim je odobrena, itd.),

  - identifikacijski znak pokretnog senzora (ime proizvođača, deo, serija, broj pod kojim je odobrena. itd.),

  - bezbedonosni elementi (evropski, država, član i sertifikat o opremi).

  Ubacivanje kartice vozača i podaci koji se izbacuju:

  Prilikom svakog ciklusa ubacivanja i izbacivanja u uređaj, kartice vozača ili kartice u radionici ( za popravku) vide se ime i prezime vlasnika kartice, broj kartice, podaci i vreme ubacivanja, izbacivanja kartice.

  Podaci o aktivnosti vozača (vožnja, dostupnost, rad, odmor, status vozača(posada/sam).).

  Lokacija gde dnevni posao počinje i/ili završava se, broj kartice vozača, datum i vreme unošenja, vrsta unošenja (početak ili kraj), država ili region odakle se kreće ili završava vožnja i kilometraža.

  Podaci o kilometraži svaki dan u ponoć.

  Detaljni podaci o brzini:tokom poslednja 24 časa (svake sekunde). Dešavanja i greške (greške sa karticom, prekoračenje brzine, prekid u napajanju strujom, greške sa karticom ili prilikom snimanja.itd.).

  Podaci o podešavanju, parametri vozila ( veličina, podešavanje ograničenja brzine..), datum i vreme 5 najnovijih podešavanja, sa podacima o radionici koja je obavila podešavanja.

  Vreme podešavanja podataka, pet vremenski najvećih podešavanja, sa podacima o radionici koja je obavila podešavanja

  Podaci o kontrolisanju aktivnosti, datum i vreme kontrole, vrsta kontrole, broj kontrolne kartice i država koja ju je izdala, ime kompanije i adresa.

  Podaci o blokiranju podataka, datum i vreme blokiranja i puštanja podataka, broj kartice kompanije i država koja ju je izdala, ime i adresa kompanije.

  Daunlodovnje podataka o aktivnostima, datum i vreme daunlodovanja, broj kartice kompanije ili radionice, i država koja ju je izdala, ime kompanije ili radionice.

  Načini pristupa informacijama sa digitalnog tahografa:

  Kompanija može da dođe do informacija na sledeće načine:

  - osiguranim daunlodovanjem podataka koje je snimila jedinica u kolima: Taj postupak može da obavi kartica kompanije.

  • proverom štampanih podataka,

  • preko podataka sa ekrana jedinice u vozilu,

  • preko vozača koji rade za kompanijurema AETR , kao i odredbi ((EEC) broj 3820/85) transportna kompanija treba da organizuje vožnju tako da se prilagođava bitnim odredbama ovog dogovora.

  Kompanija bi takođe trebala redovno da proverava da li se prilagođavanja poštuju. Ako se primeti kršenje, transportna kompanija treba da primeni neophodne mere da spreči buduća kršenja.

  Vozač može da dođe do informacija sa tahografa na sledeće načine:

  - proverom štampanih podataka, dostupni su u svako vreme (detaljne informacije o štampanim podacima slede kasnije),

  - preko ekrana (displeja ):

  Karakteristike ekrana:

  - pokazuje najviše dva reda,

  - sadrži simbole 5 mm visoke i 3.5 mm široke,

  - navodi podatke istim redom kao i štampani podaci.

  - sigurnosnim daunlodovanjem, svaka autorizovana osoba kao npr.:

  - neko iz kompanije ko ima karticu kompanije,

  - policajac koji ima kontrolnu karticu,

  - neko iz radionice koja ima karticu (autorizovanu za popravke) moze da obavi daunlodovanje.

  - ne zaštićenim ( nesigurnim) kopiranjem, čitačem kartice i preko kompjutera.

  Štampani podaci su dostupni u svakom trenutku, i postoje ćetiri različite varijante štampanih podataka u zavisnosti da li se podaci štampaju sa kartice vozača ili jedinice u vozilu. Dakle, imamo podatke štampane sa kartice vozača, štampane aktivnosti vozača iz jedinice u vozilu kada je vozačka kartica ubačena i kada kartica nije ubačena i štampani podaci sa jedinice u vozilu kada je ubačena kontrolna kartica.

  Policija dolazi do informacija na sledeći način :

  Kada vozač vozi vozilo opremljeno digitalnim tahografom, i ovu vrstu opreme je koristio samo u poslednih 8 dana, policajac može da proveri podatke na sledeće načine:

  - Preko lap-topa ili čitača kartice:

  Odgovarajući softver onda može da analizira aktivnosti vozača i istakne potencijalne nepravilnosti.

  - Proverom štampanih podataka vezanih za aktivnosti koje je izveo određeni vozač.


  Preuzimanje podataka od strane policije

  Dokumenta koja vozač treba da pokaže u slučaju policijske kontrole:

  Ako vozač ima vozilo opremljeno mehaničkim tahografom, a vozi sa uključenim digitalnim tahografom tokom poslenjih 8 dana, dužan je da pokaže sledeće podatke ako policajac tako zahteva:

  - Podatke iz te nedelje, i podatke poslednjeg dana predhodne nedelje,

  - Karticu za vozače (ako je poseduje),

  - Štampane podatke iz aparata za snimanje ,definisane u dodatku I AETR i dodatku IB Odredbe broj 2135/98, ako je vozilo imalo ovu opremu za snimanje tokom tog perioda.

  Ako vozač vozi vozilo opremljeno digitalnim tahografom, ali je vozio sa uključenim mehaničkim tahografom u predhodnih 8 dana, mora da da sledeće informacije, ako policija traži:

  - karticu za vozače čiji je vlasnik,

  - i podatke koji odgovaraju dužini vremena tokom koga je voženo vozilo sa mehaničkim tahografom.


  Vrste kartica:

  Kartica vozača:
  - bele boje,

  • sadrži u proseku 28 dana aktivnosti vozača ( u zavisnosti od prirode aktivnosti vozača),

  • važi najduže 5 god. ( zavisi od organa koji je izdaju). Vozač može da ima samo jednu karticu,

  • izdaje se vozaču koji je stanovnik države gde je upotreba digitalnog tahografa neophodna

  • podržava mogućnost da vozač može ručno da unosi podatke ( aktivnosti kada je van vozila, mesta gde radni dan počinje i završava se, i druge specifične radne uslove),

  • kartica je lično za vozača, i ne može tokom perioda kada važi da bude povučena iz upotrebe ili suspendovana iz bilo kog razloga, ukoliko kompetentni državni organi ne dokažu da je kartica bila falsifikovana, ili da pripada drugom vlasniku, ili ako je kartica izdata na bazi lažnih izjava ili je izgubljena.

  Izgled vozačke kartice :


  Kartica kompanije:

  • žute je boje,

  • nema rok trajanja,

  • koristi se za daunlodovanje opreme za snimanje i podataka sa kartice vozača,

  • koristi se za sinhronizaciju i puštanje podataka snimljenih na jedinici u vozilu,

  • izdata je u državi članici gde kompanija ima svoje sedište,

  • može da sačuva 230 izveštaja dobijenih sinhronizacijom i puštanjem podataka,

  • kompanija može da poseduje nekoliko kartica.


  Kontrolna kartica :

  - plave boje,

  - nema administrativni rok,

  - koristi se za pristup dosijeu vozača ili opreme,

  - može biti izdata organima gonjenja ili nacionalnoj policiji,

  - može da sadrži 230 zapisa o kontrolnim aktivnostima.

  Kartica za radionice:

  Koristi je autorizovani centar za popravku i kalibraciju (baždarenje).

  - crvene je boje,

  - važi jednu godinu,

  - koristi se za baždarenje i popravku tahografa,

  - dostavlja se autorizovanim cetrima za popravku,

  - dostavlja se od strane zemlje članice gde su smeštene autorizovane radionice,

  - centar može da ima nekoliko kartica za popravku .

  Izdavanje kartice:

  Proces izdavanja tahografske kartice regulisan je Odredbom broj 2135/98 i AETR dogovorom i stavljena je u nadležnost države članice koje ima ugovor. Mada, Zemlje članice (pod ugovorom) same odlučuju o proceduri za izdavanje, koja može da varira od zemlje do zemlje. Da bi se obezbedilo da vozač koji je u procesu za dobijanje kartice ne traži karticu koja je već u nečijem vlasništvu Evropski komitet podržava zemlje članice na (evropskom nivou) da osnuju mrežu između nacionalnih službi koje izdaju kartice. Cilj je razmena podataka koje se tiču izdavanja kartica, ukradenih, izgubljenih kartica.

  Daunlodovanje (skidanje) podataka;

  Daunlodovanje podataka sa jedinice na vozilu ili kartice vozača u kompaniju ili na neko drugo mesto nije obavezno. Ipak, efikasne kontrole kompanije bi bile moguće samo ako zemlja članica evropske unije ili država koja poštuje zakone o tahografu odluči da prihvati nacionalni zakon, da daunlodovanje podataka bude neophodno.U nedostatku ovakvog nacinalnog zakona gde je daunlodovanje neophodno, neopohodni podaci najverovatnoije neće biti dostupni kompaniji na proveru.


  Preporučena učestalost daunlodovanja podataka:

  Podaci snimljeni i sačuvani u jedinici u vozilu (VU): Kako je memorija jedinice u vozilu 365 dana (prosečno) ,učestalost daunlodovanja podataka može, na primer, da varira od jednog do 11 meseci.Podaci snimljeni na kartici vozača:Kako je kapacitet memorije ove kartice 28 dana (prosečno), učestalost daunlodovanja može biti, npr., svakih 15 dana tako da se obezbedi da ne dodje po snimanja novih podataka preko starih.

  Napomena:

  Srbija i Hrvatska su zemlje koje jos uvek nemaju uređaje za čitanje taho kartica
  Samo par miliona ljudi imaju tu sreću da žive u Srbiji!!!.....Ostali nemaju tu sreću, ali imaju sve drugo!!!
  Mišljenja su kao ekseri: što više udaramo po njima, to dublje prodiru.
  Lopovi će biti krivično gonjeni, država ne voli konkurenciju.
  Žene su zakon a, muškarci vole rupu u zakonu!

 2. #2
  Član od
  02.03.2011
  Lokacija
  SU
  Poruke
  6

  Re: Digitalni tahografi

  Evo link za digitalni tahograf i preko interneta mozes da vidis kako to funkcionise!
  http://www.flairtraining.co.uk/universi ... ltacho.htm

 3. #3
  Član od
  04.06.2005
  Lokacija
  Novi Sad
  Garaža
  Svasta nesto
  Poruke
  2.375

  Re: Digitalni tahografi

  Kolega dobro nam dosao. Bio bi red da se predstvis u sobi namenjenoj za to.
  Samo par miliona ljudi imaju tu sreću da žive u Srbiji!!!.....Ostali nemaju tu sreću, ali imaju sve drugo!!!
  Mišljenja su kao ekseri: što više udaramo po njima, to dublje prodiru.
  Lopovi će biti krivično gonjeni, država ne voli konkurenciju.
  Žene su zakon a, muškarci vole rupu u zakonu!

 4. #4
  Član od
  02.03.2011
  Lokacija
  SU
  Poruke
  6

  Re: Digitalni tahografi

  Pozdrav svima i nov sam na forumu a zovem se Martin i iz Subotice sam.Malo sam bio surfovao po netu pa sam naleteo na sajt u vezi tahografa pa mislio da podelim svima.

 5. #5
  Član od
  09.11.2009
  Lokacija
  Čačak
  Garaža
  Stralis
  Poruke
  1.359

  Odg: Digitalni tahografi

  Ima li neko podatak; kada pocinje izdavanje kartica kod nas za digitalne tahografe
  Pozz

 6. #6
  Član od
  11.01.2010
  Lokacija
  Medakovic
  Garaža
  Alfa-Brera
  Poruke
  14.409

  Odg: Digitalni tahografi

  Pozdrav Siera.
  Citao sam negde da se uspostavljanje sistema digitalnog tahografa u Srbiji očekuje tokom 2011. godine..E sad sta ce biti od svega toga jos se ne zna.
  You can run, but you can't hide.

 7. #7
  Član od
  03.06.2011
  Lokacija
  Srbija
  Garaža
  karuce
  Poruke
  560

  Odg: Digitalni tahografi

  Dobro vece svima i vezano uz temu mogu da iskazem licno misljenje a to je da ove godine od tog' posla ,gotovo sigurno nece biti nista.Naime,nosilac tog' posla jeste Agencija za bezbednost saobracaja i na njihovom zvanicnom sajtu o tome nema ni reci osim onog deklarativnog dela da to spada u njihov posao.Obzirom na takvo zvanicno stanje stvari, sve druge price su u domenu rekla kazala,cuo sam,rek'o mi covek,a to je kao po obicaju vrlo "pouzdano".Uzgred,ni na sajtu ministarstva ali ni PKS-a,nema govora o tome.Pretpostavljam da zakljucak nije tesko izvesti obzirom na protekli zakonski rok do danas i preostalo vreme do kraja godine.Pozdrav.

 8. #8
  Član od
  14.09.2008
  Lokacija
  NOVI SAD
  Poruke
  74

  Odg: Digitalni tahografi

  Po nekoj mojoj informaciji, maemorijske kartice su pocele da se izdaju. Kompletna distribucija ce se odvijati preko Dunav osiguranja i njihovih predstavnistava.

 9. #9
  Član od
  13.03.2009
  Lokacija
  Kula
  Poruke
  10

  Odg: Digitalni tahografi

  Izdavanje kartica je pocelo, bas danas sam bio da predam papire, sve potrebne informacije imate ovde www.abs.gov.rs...
  Pozdrav svim kolegama
  Lancia Kappa 2.4tds&Lancia Prisma 1.9d

 10. #10
  Član od
  14.09.2008
  Lokacija
  NOVI SAD
  Poruke
  74

  Odg: Digitalni tahografi

  27.01.2012. izdato prvih 70 memorijskih kartica. Tokom sledece nedelje, ocekuje se da ce sve krenuti normalnim tokom i da ce cekanje za izdavanje kartica, nakon podnosenja dokumentacije, biti 14 dana.

  Ubrzo se ocekuje i izdavanje kartica preduzeca ( onih koje funkcionisu ) .

 11. #11
  Član od
  14.09.2008
  Lokacija
  NOVI SAD
  Poruke
  74

  Odg: Digitalni tahografi

  Od 01.03. 2012. stupila je na snagu obaveza koristenja memorijskih kartica kao i sve ostale obaveze propisane Uredbama i Pravilnicima koje se odnose na njih.

 12. #12
  Član od
  17.05.2010
  Lokacija
  Beograd
  Poruke
  46

  Odg: Digitalni tahografi

  Da li neko zna da mi kaze, da li se radi ispis iz digitalnog tahografa na kraju svake smene i cuvaju se isečci ili se to samo radi u slucaju kontrole, i druga stvar, da li se kartica vadi iz tahografa za vreme dnevnog odmora ili pauze, pa se posle manuelno upisuje odmor ili kartica ostaje unutra? Hvala
  It's a MAN's world....

Strana 1 od 4 1234 PoslednjaPoslednja

Slične teme

 1. Tahografi
  Od Lucas u forumu Kamioni
  Odgovora: 146
  Posl. poruka: 05.03.2013, 22:32
 2. Analogni - mehanicki tahografi
  Od ada u forumu Kamioni
  Odgovora: 6
  Posl. poruka: 12.01.2012, 22:10
 3. Digitalni unimer i rad na njemu
  Od xxx1 u forumu Elektro odeljenje
  Odgovora: 9
  Posl. poruka: 23.12.2008, 17:07
 4. Digitalni sat i pokazivač temperature
  Od HotDog u forumu Lakši tuning
  Odgovora: 3
  Posl. poruka: 20.10.2008, 00:25
 5. Najjeftiniji digitalni aparati
  Od Dutchman u forumu WasteGate (odušak)
  Odgovora: 10
  Posl. poruka: 21.12.2005, 17:44

Members who have read this thread in the last 5 days: 0

Oznake za ovu temu

Ovlašćenja postavljanja

 • Vi ne možete postavljati nove teme
 • Vi ne možete postavljati odgovore
 • Vi ne možete postavljati priloge
 • Vi ne možete menjati vaše poruke
 •