Odlićan sajt sa puno savjeta i sve je fotografirano!:

http://photo.platonoff.com/Auto/