Nemam još kapu a nemam ni brod, imam slike
Plan do Djerdapa je utvrdjen