Potreban servo uređaj kočnica
1J1614105Q
Ili neki odgovarajući koji može da se uklopi