Evo da ja interveništem pošto su se ovi Alfisti potpuno odrodili od nas ovde