Rok trajanja atesta rezervoara je 10 godina od dana proizvodnje rezervoara. Ovde je spisak i velik izbor rezervoara po povoljnim cenama

Auto Dora 021 Autogas delovi Tel: 064 236 9992

Pouzećem ili lično.

Multi ventili sa kutijom (za cilindrične boce i toro spoljnje, odole) 2700 dinara, bez kutije (za toro boce unutra) 2600 dinara. KOMPLET SADRŽI mv, senzor nivoa goriva, spoljnje punjenje i kablažu za elektro ventil i senzor nivoa goriva.

Cilindricni rezervoar 25/244 kom 3648 Din.
Cilindricni rezervoar 30/244 kom 3788 Din.
Cilindricni rezervoar 35/244 kom 4069 Din.
Cilindricni rezervoar 40/244 kom 4175 Din.
Cilindricni rezervoar 45/244 kom 4490 Din.
Cilindricni Rezervoar 30/300 30/315 kom 3508 Din.
Cilindricni rezervoar 40/300 kom 4102 Din.
Cilindricni rezervoar 50/300 kom 4209 Din.
Cilindricni rezervoar 60/300 kom 4809 Din.
Toro rezervoar 550/180/0 30l kom 5191 Din.
Toro rezervoar 550/200/0 35l kom 5517 Din.
Toro rezervoar 550/225/0 40l kom 5704 Din.
Toro rezervoar 570/200/0 37l kom 5472 Din.
Toro rezervoar 580/180/0 30l kom 5331 Din.
T
oro rezervoar 580/200/0 40l kom 5658 Din.
Toro rezervoar 600/180/0 38l kom 5472 Din.
Toro rezervoar 600/200/0 43l kom 5612 Din.
Toro rezervoar 630/200/0 47l kom 5893 Din.
Toro rezervoar 630/220/225/0 52l kom 6173 Din.
Toro rezervoar 630/240/0 59l kom 5989 Din.
Toro rezervoar 650/240/0 63l kom 6500 Din.
Toro rezervoar 550/180 30l kom 5191 Din.
Toro rezervoar 550/200 35l kom 5517 Din.
Toro rezervoar 550/225 40l kom 5704 Din.
Toro rezervoar 570/200 37l kom 5472 Din.
Toro rezervoar 580/180 35l kom 5331 Din.
Toro rezervoar 580/200 40l kom 5658 Din.
Toro rezervoar 600/180 38l kom 5472 Din.
Toro rezervoar 600/200 43l kom 5612 Din.
Toro rezervoar 630/180 43l kom 5517 Din.
Toro rezervoar 630/200 47l kom 5893 Din.
Toro rezervoar 630/220/225 52l kom 6173 Din.
Toro rezervoar 630/240 59l kom 5989 Din.
Toro rezervoar 650/240 63l kom 6500 Din.