Uvek je dobrodošlo znati šta smeta, šta može biti bolje itd... Zato ko ima nešto da kaže, neka kaže sada ili kasnije