Nova datoteka je dodata od člana: Dora:

footandmouth.pps

Test