Nova datoteka je dodata od člana: zoranc:

Avganistan

Ovde može da se vidi razlog naglog pada prodaje Hummer-a u Avganistanu i naravno slike iz života.