Nova datoteka je dodata od člana: zoranc:

24.03.1999 Slike 2

Drugi deo