nema ona sta da trazi na sajtu NBS jer je to nadzorni organ i tu se zali NA RAD osiguravajuceg drustva.
Zalba na rad osiguravajuceg drustva je kada ne ispunjavaju rokove, ne odgovaraju na molbe, zalbe, zahteve ...

Njoj treba advokat za napise tuzbu.

član 25
U slučaju kada je ponuđena visina naknade štete iz st. 1. i 3. ovog člana manja od potraživanja oštećenog lica,
društvo za osiguranje je dužno da oštećenom licu ponudi i izvrši isplatu nespornog dela svoje obaveze na ime predujma, u
rokovima utvrđenim tim stavovima. Prihvatanje nespornog dela naknade štete ne utiče na pravo na potraživanje spornog dela naknade.