Koristio sam Fiat ecu scan i na dijagnostici sam primetio veliku razliku između tražene i ostvarene količine vazduha motora. Ona je jako velika dok je vozilo u leru na 850 obrtaja, a smanjuje se sa povećanjem obrtaja motora. Dole ću staviti par parametara motora na leru i u obrtajima. Inače sa vozilom nema nikakvih problema, lepo ide, ne dimi, eventualno kod ovih temperatura od -10 ili niže prilikom prvog paljenja potrebno je verglati 1-2 sekunde i kada upali izbaci beli dim. Znači ne dimi posle, nego bukvalno baci dim i stane. Primetio sam još ili mi se čini da se ta razlika između traženog i ostvarenoe količine vazduha smanjuje kako se automobil greje. Interesuje me da li je to normalno ili je protokomer na izdisaju. Ne troši ulje i rađen je remont turbine.

Hvala


READ PARAMETERS:
Engine Speed: 846 rpm
Engine Temperature: 74,8 °C
Desired Intake Air Quantity: 289,7 mg/i
Intake Air Quantity: 539,1 mg/i
Inj. Correction Cyl. 3: 0,25 mm³/i
Inj. Correction Cyl. 4: 0,12 mm³/i
Inj. Correction Cyl. 1: -0,60 mm³/i
Inj. Correction Cyl. 2: 0,21 mm³/i

READ PARAMETERS:
Engine Speed: 1.965 rpm
Engine Temperature: 74,1 °C
Desired Intake Air Quantity: 612,4 mg/i
Intake Air Quantity: 600,6 mg/i
Battery Voltage: 13,86095 V
Inj. Correction Cyl. 3: 0,87 mm³/i
Inj. Correction Cyl. 4: 0,38 mm³/i
Inj. Correction Cyl. 1: -0,89 mm³/i
Inj. Correction Cyl. 2: -0,46 mm³/i

READ PARAMETERS:
Engine Speed: 1.416 rpm
Engine Temperature: 73,9 °C
Desired Intake Air Quantity: 566,5 mg/i
Intake Air Quantity: 600,1 mg/i
Battery Voltage: 13,82185 V
Inj. Correction Cyl. 3: 1,01 mm³/i
Inj. Correction Cyl. 4: 0,40 mm³/i
Inj. Correction Cyl. 1: -1,14 mm³/i
Inj. Correction Cyl. 2: -0,41 mm³/i

READ PARAMETERS:
Engine Speed: 1.798 rpm
Engine Temperature: 74,1 °C
Desired Intake Air Quantity: 612,4 mg/i
Intake Air Quantity: 637,9 mg/i
Battery Voltage: 13,76320 V
Inj. Correction Cyl. 3: 1,41 mm³/i
Inj. Correction Cyl. 4: 0,88 mm³/i
Inj. Correction Cyl. 1: -1,57 mm³/i
Inj. Correction Cyl. 2: -0,72 mm³/i

READ PARAMETERS:
Engine Speed: 2.460 rpm
Engine Temperature: 74,8 °C
Desired Intake Air Quantity: 366,5 mg/i
Intake Air Quantity: 742,1 mg/i
Battery Voltage: 13,84140 V
Inj. Correction Cyl. 3: 0,64 mm³/i
Inj. Correction Cyl. 4: 1,19 mm³/i
Inj. Correction Cyl. 1: -0,99 mm³/i
Inj. Correction Cyl. 2: -0,72 mm³/i

READ PARAMETERS:
Engine Speed: 1.243 rpm
Engine Temperature: 74,2 °C
Desired Intake Air Quantity: 371,1 mg/i
Intake Air Quantity: 379,3 mg/i
Battery Voltage: 13,86095 V
Inj. Correction Cyl. 3: 1,11 mm³/i
Inj. Correction Cyl. 4: 0,63 mm³/i
Inj. Correction Cyl. 1: -1,06 mm³/i
Inj. Correction Cyl. 2: -0,27 mm³/i

READ PARAMETERS:
Engine Speed: 862 rpm
Engine Temperature: 81,4 °C
Desired Intake Air Quantity: 291,8 mg/i
Intake Air Quantity: 314,6 mg/i
Air Temperature: 7,5 °C
Battery Voltage: 13,90005 V
Fuel Temperature: 25,7 °C
Inj. Correction Cyl. 3: 0,37 mm³/i
Inj. Correction Cyl. 4: 0,27 mm³/i
Inj. Correction Cyl. 1: -0,66 mm³/i
Desired Fuel Pressure: 327,7 bar
Fuel Pressure: 327,4 bar
Desired Boost Pressure: 1.000 mBar
Boost Pressure: 1.011 mBar
Inj. Correction Cyl. 2: 0,19 mm³/i