Rezultati 1 do 10 od 10

Tema: OSRS u 2012.godini

 1. #1
  Član od
  22.09.2008
  Lokacija
  Beograd
  Garaža
  Corolla TSn
  Poruke
  553

  OSRS u 2012.godini


 2. #2
  Član od
  22.09.2008
  Lokacija
  Beograd
  Garaža
  Corolla TSn
  Poruke
  553

  Odg: OSRS u 2012.godini

  Novi pravilnik c/p sa aks http://www.ak-slavonija.com.hr/forum...767#post167767
  PRAVILNIK O ODRŽAVANJU UTRKA UBRZANJA

  Članak 1.

  Ovim pravilnikom se određuju pravila natjecanja na utrkama ubrzanja, te nagrade i kazne za sudionike utrka ubrzanja.
  U sklopu serije utrka ubrzanja biti će održana slijedeća natjecanja:
  1. utrka ubrzanja – dnevno pojedinačno natjecanje
  2. utrka ubrzanja – Prvenstvo regije Sjever
  3. utrka ubrzanja – Prvenstvo grada Zagreba
  Sva se natjecanja provode kroz dnevno pojedinačno natjecanje a pobjednici se određuju prema kriterijima danim ovim pravilnikom.
  Kalendar utrka biti će objavljen priopćenjem Organizatora putem službenih web stranica. Napomena: Organizatorom se smatra službeno osoblje na utrkama ubrzanja čija su prava i obveze navedene u “Pravilniku o službenom osoblju”.

  Članak 2.

  Natjecanje se može održavati na svakoj asfaltiranoj podlozi čija je najmanja ukupna dužina 900 metara, a najmanja ukupna širina 12 metara. Staza mora bit podjeljena u dva prometna traka, široka 6 ili više metara, označena i podijeljena vidljivim bijelim odnosno žutim linijama (minimalne debljine 25 cm), ili fizički odvojena prirodnom površinom ili čunjevima.
  Dužina natjecateljskog dijela staze iznosi 402,31 metra, dok je minimalna dužina zaustavnog dijela staze 350 metara. Dužina predstartnog prostora iznosi 50 ili više metara, u što je, ako je moguće, uključen i park vozača.
  Dozvoljeno zadržavanje gledatelja sa obje strane staze je dozvoljeno u duljini od 200 metara mjereno od starta. U ovom prostoru je obaveza čvsta fizička ograda. Nakon markera na 200 metara, nitko se iz sigurnosnih razloga ne smije kretati niti zadržavati. Iz ove odredbe su izuzete službene osobe natjecanja I predstavnici sigurnosne službe.
  Povjerenik discipline izdaje licencu/suglasnost za stazu na kojoj se održava natjecanje.

  Članak 3.

  Natjecanju mogu pristupiti samo vozila “B” kategorije, koja u potpunosti zadovoljavaju uvjete iz “Tehničkog pravilnika”
  Natjecanju može nastupiti svaka punoljetna osoba koja posjeduje važeću vozačku dozvolu “B” kategorije (za strane državljane uzimaju se u obzir vozačke dozvole sukladne zakonima njihovih zemalja a adekvatne kategoriji “B” sukladno zakonu RH).
  Natjecateljsko vozilo dužno je na svakom natjecanju proći tehnički pregled, te će nakon tehničkog pregleda biti upućeno u park vozača i na kvalifikacijske vožnje prema satnici natjecanja.

  Članak 4.

  Prijave za natjecanje podnose se na odgovarajućem obrascu na službenoj web stranici, odnosno na dan utrke kod administracijske službe.

  Rok za podnošenje prijava je na dan utrke do 09.00 sati. Organizator zadržava pravo iznimno odrediti drugačije za pojedinu utrku.

  Broj sudionika natjecanja je ograničen na 150 vozila.Broj sudionika natjecanja organizator može korigirati.

  Svi sudionici na prijavu moraju doći osobno te prilikom prijave moraju obavezno predočiti važeću vozačku
  dozvolu i potvrdu o plaćenoj startnini. Vozači će prije obavljene prijave biti upućeni na verifikaciju vozila (tehnički pregled).
  Nakon završetka kvalifikacija zamjena natjecateljskih vozila ili vozača nije moguća.
  Sve nepravilno, netočno ili nepotpuno ispunjene prijave neće biti prihvaćene.
  Organizator zadržava pravo odbijanja prijave i nije dužan dati bilo kakvo obrazloženje zasvoju odluku.

  Članak 5.

  Startnina po prijavljenom vozaču s reklamom organizatora iznosi 200,00 kn. Startnina se naplaćuje na dan utrke.
  Prijave za natjecanje vrijede samo uz uplaćenu startninu.
  Startnina će biti vraćena u cijelosti samo ako prijava nije prihvaćena ili je natjecanje iz objektivnih
  razloga otkazano, a organizator nije javio u roku od 7 dana, novi termin održavanja.

  Članak 6.

  Verifikacija se obavlja na dan utrke u vrijeme predviđeno satnicom na posebno označenom ulazu.
  Ukoliko vozilo zadovoljavaja i prođe verifikaciju, od strane organizatora,vozaču će biti dodijeljen startni brojevi za vozilo i akreditacije za pojedinačne natjecatelje.  Tehnički uvjeti propisani su „Tehničkim pravilnikom“ te vozila moraju udovoljavati istom. Neposjedovanje obaveznih elemenata sigurnosne opreme te neispunjavanje bilo kojeg članka ovog ili „Tehničkog pravilnika“ utvrđenog od strane organizatora, podliježe zabrani ili prekidu natjecanja bez prava na žalbu ili povrat uplaćene startnine.

  Članak 7.

  Svaki natjecatelj nastupa na osobnu odgovornost.
  Organizator ne prihvaća nikakvu odgovornost prema vozačima za bilo kakve povrede osoba ili nastale materijalne štete natjecateljima.

  Organizator je obavezan pružiti obvezne sigurnosne mjere sukladno odredbama iz "Zakona o javnom okupljanju", te angažirati redarsku službu zaduženu za sigurnost i nesmetano odvijanje manifestacije. Sukladno ovome organizator ne prihvaća nikakvu odgovornost prema trećim osobama.

  Svaki natjecatelj sudjelovanjem u natjecanju odriče se svih prava za naknadom od organizatora zasve nezgode koje bi se mogle dogoditi natjecatelju ili njihovim mehaničarima i gostima na utrciubrzanja.

  Svi video ili audio zapisi natjecanja snimljeni od strane organizatora, vlasništvo su organizatora, te se natjecateljii odriču svih prava naknade.

  U prostoru parka vozača nije dozvoljena marketinška aktivnost (npr. dijeljenje letaka,prezentacija proizvoda ili izlaganje u svrhu prodaje istih) bez suglasnosti organizatora. Svaki oblik nepoštivanjaovog članka podliježe gubitku statusa i isključenju iz natjecanja, bez prava na povrat bilo kakvih troškova i sredstava.

  Organizator zadržava pravo izmjene i dopune ovog pravilnika, kao i postavljanje dodatnih uvjeta idavanje dodatnih uputa koje će biti njegov sastavni dio.

  Organizator također zadržava pravo otkazivanja ili prekida natjecanja zbog objektivnih i sigurnosnih uvjeta ili nepredviđenih događaja i nije nikome od natjecatelja zbog toga dužan nadoknadititroškove.

  Sudionici će o svim izmjenama i dopunskim uvjetima biti obavješteni na najbrži mogući način putem službenih osoba i oglasnih ploča.

  O svim postupanjima u slučajevima koji nisu predviđeni ovim pravilnikom odlučit će Organizator i dati priopćenje.

  Članak 8.

  Pristup na prostor održavanja natjecanja biti će osiguran samo akreditiranim osobama i vozilima te posjetiteljima putem naplate karata.

  Natjecatelji mogu imati na utrci jednog člana pratećeg osoblja (mehaničar).

  Organizator svakom natjecatelju dodjeljuje jednu natjecateljsku akreditaciju, jednu mehaničarsku(samo ukoliko je mehaničar naveden u prijavnici), startni broj i obvezne naljepnice sponzora za vrijeme natjecanja.

  Startni broj i obvezne naljepnice sponzora moraju za vrijeme natjecanja biti postavljen na mjestu gdje odredi organizator (sa vozačeve strane).

  Po završetku natjecanja, a prije napuštanja parka vozača ili zatvorenog parkirališta i izlaska vozila ujavni promet, vozači su dužni s vozila ukloniti startne brojeve i obvezne naljepnice sponzora ili ih prekrižiti

  Članak 9.

  Sastanak s vozačima na dan utrke održati će se prema unaprijed objavljenoj satnici ili neposredno uručenoj na verifikaciji na mjestu određenom za tu svrhu (predstartni prostor).
  Svi natjecatelji (ili njihovi imenovani zastupnici) i vozači onih vozila koja smiju sudjelovati u utrcimoraju biti prisutni cijelo vrijeme dogovorenog sastanka.

  Kazna za neprisustvovanje na dogovorenom sastanku, odlukom organizatora, može biti i isključenje iz utrke.

  Ukoliko natjecatelj želi izvršiti promjene ili mehaničke zahvate na vozilu dužan je o tome obavijestitisuca u parku vozača.

  Svi radovi na vozilu moraju biti završeni prije vremena predviđenog za ulazak upredstartni prostor.

  Pomaganje natjecatelju u predstartnom prostoru dozvoljeno je od strane jednog akreditiranog mehaničara (ili po potrebi 2 za klase brže od 11,999 sec.) po natjecatelju do maksimalno 15 metara prije startne linije, uz odobrenje organizatora. Ukoliko vozilo pri zagrijavanju guma prođe kroz startne ćelije, mehaničaru je dozvoljen pristup do njega kako bi mu pomogao pri vraćanju na startnu liniju.

  Vozilo ne smije napustiti predstartni prostor tijekom popravka bez dozvole organizatora, a isti mora trajati dok preostali parovi u klasi ne prođu stazu ili maksimalno 3 minute nakon zadnjeg para. U slučaju da mehaničar ne uspije osposobiti vozilo u predviđenom vremenu vozač gubi utrku tj. njegov protivnik pobjeđuje bez borbe i tako se plasira u slijedeći krug natjecanja.

  Članak 10.

  Svakom vozilu za koje se bude utvrdilo da je nesigurno i opasno po vozača, natjecatelje ili posjetitelje (tijekom natjecanja), pristup utrci biti će onemogućen bez mogućnosti povrata uplaćene startnine.

  Ulaz na stazu je moguć samo uz dopuštenje organizatora.
  .
  Vožnja po pisti je dopuštena samo prijavljenom natjecatelju i organizatoru u za to predviđenom vozilu.

  Natjecatelj treba voziti isključivo u svojem prometnom traku bez nepredvidljivih mjenjanja putanje ismjera.

  Zabranjeno je izlaziti iz vozila prilikom i nakon poravnavanja na startnoj liniji, osim u slučaju dopuštenja suca na startu.

  Zabranjeno je činiti opasne radnje i nepošteno se ponašati u prostoru namijenjenom za odvijanje događaja.

  Zabranjeno je voziti pod utjecajem opojnih sredstava ili alkohola (obavezno 0,00 ‰ alkohola).

  Zabranjeno je voziti u nepropisnoj odjeći i obući, bosih nogu, u majicama bez rukava (podkošulje) ili bez majice.

  Službeno osoblje ima pravo izvršiti neograničen broj alkotestiranja i provjera identiteta svakog natjecatelja. Odbijanje alkotesta i provjere identiteta povlači za sobom gubitak statusa natjecatelja.Ukoliko, pri provjeri identiteta, vozač u vozilu ne odgovara prijavljenom vozaču za pripadajuće vozilo isti će biti diskvalificiran a eventualni bodovi sa te utrke će mu biti oduzeti.

  Ako vozač prekine utrku zbog mehaničkog kvara ili nekog drugog razloga, svoje vozilo morao dmah ukloniti sa staze, napustiti ga i postupiti po uputama službenog osoblja. Ukoliko natjecateljnije u mogućnosti ukloniti vozilo sa staze, ostavlja ga na mjestu kvara te postupa po uputama organizatora.

  Vozilu iz kojeg curi ili kaplje tekućina od koje se mjenjaju i smanjuju uporabna svojstva staze, te zahtjeva njezino čišćenje, neće biti omogućeno natjecanje.

  Na natjecateljskom djelu staze dopuštena je vožnja samo uz dopuštenje organizatora. Na natjecateljskom djelu staze zabranjuje se vožnja unazad, okretanje ili kretanje u smjeru suprotnom od smjera odvijanja utrke. Kretanje u smjeru suprotnom od smjera odvijanja utrke moguće je samo uz isključiv nalog organizatora.
  Paljenje guma (burn out) na prostoru eventa dozvoljeno je isključivo unutar predstartnog prostora na mjestu predviđenom za zagrijavanje gumaprije utrke. Nepoštivanje ovog članka biti će oštro sankcionirano u skladu s propisanim kaznama(čl. 31.).

  Maksimalna dozvoljena brzina kretanja vozila izvan natjecateljskog djela staze je 20 km/h.

  Natjecateljsko vozilo ne smije napustiti svoje parkirno mjesto bez dopuštenja organizatora.

  Bilo kakvo nepoštivanje naputaka organizatora može za sobom povlačiti kazne.

  Članak 11.

  Svaki prijavljeni natjecatelj mora izaći na kvalifikacijsku vožnju u kojoj mora prijeći cijeludužinu staze i ostvariti što bolji rezultat, te se tim rezultatom svrstava u jednu od klasa. Ukoliko neostvari uspješnu kvalifikacijsku vožnju natjecatelj je dužan pismeno odabrati klasu najkasnije 15minuta nakon završetka kvalifikacija. Kvalifikacijska vožnja u kojoj natjecatelj prerano starta (tzv. red light) nije regularna i ta vožnja nijedovoljna za svrstavanje natjecatelja u jednu od klasa.
  Druga kvalifikacijska vožnja može biti održana iznimno poodluci organizatora.

  Nakon obrade rezultata od strane službe MviOR i potvrde od strane žirija, vozači će biti podijeljeni u slijedeće klase:
  Klasa - drag -------------------- do 9.999 sekundi
  Klasa - pro ---------------------od 10-10.999 sekundi
  Klasa - 11 ---------------------od 11-11.999 sekundi
  Klasa - 12 ---------------------od 12-12.999 sekundi
  Klasa - 13 ---------------------od 13-13.999 sekundi
  Klasa - 14 ---------------------od 14-14.999 sekundi
  Klasa - 15 ---------------------od 15-15.999 sekundi
  Klasa - 16 --------------------- od 16.000 sekundi

  Nakon završenih kvalifikacija, vozač može promijeniti/odabrati klasu u kojoj se natječe samo zabržu od dodjeljene. To mora učiniti pismenim putem, na posebnom, za to predviđenom obrascu, uz odobrenje organizatora, najkasnije 15 minuta od objave neslužbenih rezultata kvalifikacija.

  Vozač koji odabere klasu pismenim putem mora u svojoj prvoj vožnji unutar odabrane klase postići/potvrditi vrijeme odabrane klase kako bi ostvario pravo na nagradu.

  Izvlačenje parova izvršit će organizator nakon završetka kvalifikacija i dodjele klasa. U slučaju neparnog broja vozila u klasi prilikom izvlačenja parova, natjecatelj s najbržim vremenom iz kvalifikacija prolazi u drugi krug bez borbe (lucky winner). Napomena: vozač koji je klasu odabrao pismenim putem ne može biti „lucky winner“ prije nego postigne/potvrdi vrijeme odabrane klase.

  Općenito u slučaju neparnog broja natjecatelja u nekom krugu unutar klase, lucky winner (LW) je onaj natjecatelj s najboljim ostvarenim vremenom u prethodnom krugu, te temeljem toga prelazi u idući krug bez borbe. Svaki natjecatelj može biti LW samo jednom unutar klase u kojoj se natječe osim ako zbog premalog broja preostalih natjecatelja u klasi nije moguće izdvojiti natjecatelja koji još nije bio LW.

  Članak 12.

  Startu pristupaju dva natjecatelja, svaki u jednoj traci i natječu se u utrci ubrzanja do 402,31 metra staze. U natjecateljskom vozilu smije se nalaziti isključivo prijavljeni vozač za to vozilo koji je prošao provjeru identiteta i alkotest.

  Start se odvija iz mjesta s uključenim motorom, zaustavljenim pogonskim kotačima, dok je na semaforu upaljen signal "PRE STAGE" i "STAGE" ili prema uputi organizatora.

  Niti jedno vozilo ne može startati izvan redoslijeda svoje grupe, osim ako mu to ne dozvoli organizator.

  Svaki vozač koji nije pristupio startu u svoje startno vrijeme, odnosno na poziv organizatora biti će diskvalificiran iz natjecanja.

  Vozilo koje kretanjem pokrene mjerni uređaj za vrijeme upaljenog zelenog svjetla na semaforu ispravno je startalo i neće mu biti dopušten ponovni start.

  Vozilo koje je svojom kretnjom prešlo liniju poravnanja nakon zauzimanja startne pozicije u vrijeme žutih svjetala na semaforu prerano je startalo (crveno svjetlo) i neće mu biti dozvoljen ponovni start te je diskvalificirano iz natjecanja.

  Utrka je završena kada vozilo prijeđe crtu cilja, nakon čega je vozač obvezan drastično smanjiti brzinu i uputiti se prema parku vozača sukladno uputama organizatora.

  Start se odvija putem svjetlosne signalizacije (semafor) na način:

  BIJELO GORNJI RED – pozivanje na startnu liniju (pre-stage)
  BIJELO DONJI RED – smatra se da je zauzeta pozicija za start (stage)
  ŽUTO PRVO, DRUGO, TREĆE (po 0,5 sec) – priprema
  ZELENO – start
  CRVENO - prerani start (diskvalifikacija)

  Ako je natjecatelj prerano startao (crveno svjetlo) ili ako je odustao nakon kretanja sa starta, pobjeda se pripisuje njegovom suparniku samo ako isti prijeđe cijelu duljinu staze.

  Ako natjecatelj odustane od utrke ili bude diskvalificiran nakon što organizator objavi parove, njegov protivnik postaje pobjednik i prolazi u slijedeći krug natjecanja bez borbe.

  Članak 13.

  Startu pristupaju dva vozača iste klase koja se natječu. Pobjednik je onaj koji je ispravno startao iprvi prošao kroz cilj i time se kvalificirao u slijedeći krug do finalnog dvoboja.

  U toku natjecanja dozvoljeno je samo jednom voziti brže od vremena zadanog klasom u kojoj natjecatelj nastupa (probijanje klase) i to samo u vremenu prve brže klase. Ukoliko natjecatelj vozi brže od vremena zadanog klasom:
  - u vremenu prve brže klase: natjecatelj prelazi u prvu bržu klasu te može nastaviti natjecanje ukoliko ponovno uplati startninu u iznosu od 200,00kn (ovu mogućnost svaki natjecatelj može iskoristiti samo jednom; u protivnom slijedi diskvalifikacija).
  - u vremenu boljem od prve brže klase: slijedi diskvalifikacija.
  U finalnim vožnjama (finale i borba za 3. mjesto) dopušta se postizanje bržeg vremena od vremena zadanog klasom do 0,300 sekundi i to vrijeme ne smatra se probijanjem klase.
  Ukoliko natjecatelj tokom utrke u bržim klasama (10,11) probije vrijeme klase a vozilo mu nije opremljeno u skladu s „Tehničkim pravilnikom“ daljnje natjecanje mu neće biti dozvoljeno ukoliko do starta svoje vožnje u bržoj klasi ne zadovolji SVE propisane tehničke uvjete za tu klasu.

  NAPOMENA: Najbrža ostvarena vremena unutar klase uzimaju se isključivo za vrijeme utrka i kvalifikacija, nikako sa treninga.

  Članak 14.
  Bilo kakvo nepoštivanje ovog pravilnika povlači za sobom kaznenu mjeru. Kaznenu mjeru određuje organizator. Naplata novčane kazne vrši se odmah kod organizatora.Odbijanje plaćanja kaznene mjere povlači za sobom automatsku diskvalifikaciju iz daljnjeg natjecanja.

  Kaznena mjera „diskvalifikacija s natjecanja“ povlači gubitak bodova za diskvalificiranog natjecateljana utrci u kojoj je zaradio diskvalifikaciju. Ukoliko to smatra potrebnim, organizator može donijeti odluku ododatnom kažnjavanju natjecatelja.

  Kaznena mjera "diskvalifikacija s natjecanja" izrečena zbog nepoštivanja uputa organizatora i grube povrede pravilnika natjecanja dodatno povlači automatsku zabranu sudjelovanja na prvoj slijedećoj utrci.

  Kaznene mjere su:
  1. USMENA OPOMENA
  2. NOVČANA KAZNA U IZNOSU 200,00 (dvjesto) KN
  3. DISKVALIFIKACIJA S NATJECANJA
  4. U SLUČAJU FIZIČKOG SUKOBA NATJECATELJA SLIJEDI AUTOMATSKA DISKVALIFIKACIJA
  BEZ POVRATA STARTNINE


  Članak 15.

  Prigovori se podnose pismenim putem direktoru ili članu žirija natjecanja, kod administracije, i to:
  1. prigovori na rad Verifikacijske komisije - najkasnije 15 minuta po objavi privremene startne liste
  2. prigovori zbog nepravilnosti u kvalifikacijama – najkasnije 15 minuta po završetku kvalifikacija
  3. prigovor zbog nepravilnosti u utrci – najkasnije do završetka kruga unutar klase na koji se ulaže
  žalba.

  Razmatrat će se samo jasno formulirani i argumentirani prigovori u pismenom obliku, predani administraciji unutar predviđenog vremena.

  Pristojba za prigovor iznosi 50,00 (pedeset) kn. Ukoliko se prigovor usvoji, pristojba se u cijelosti vraća natjecatelju.

  U slučaju žalbe na pobjednika Organizacijski Odbor utrke nagradu dodjeljuje po okončanju žalbenog
  postupka.


  Članak 16.
  Pravo na nagrade i priznanja u utrkama ostvaruju:
  - pobjednici po klasama (1.,2. i 3. mjesto) na dan utrke
  - najbrži vozač na utrci (Time Winner)

  Natjecateljima koji na dan natjecanja pobjede u svojoj klasi, od strane organizatora osigurane su nagrade u iznosu zbroja ukupno uplaćenih startnina prijavljenih natjecatelja, podijeljeno s brojem formiranih klasa do kraja natjecanja.

  Za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto u klasi dodjeljuju se pokali.


  Vozači sami snose posljedice proistekle iz njihovog nepoznavanja ovog pravilnika te neznanja vezanog za uvjete ili izmjene satnice, a koje su pravovremeno donesene i objavljene na za to predviđenim mjestima ili oglasnim pločama.

 3. #3
  Član od
  22.09.2008
  Lokacija
  Beograd
  Garaža
  Corolla TSn
  Poruke
  553

  Odg: OSRS u 2012.godini

  [c/p] sa aks http://www.ak-slavonija.com.hr/forum...767#post167767

  TEHNIČKI PRAVILNIK UTRKA UBRZANJA


  Temeljem odredaba iz “Pravilnika o održavanju utrke ubrzanja“, donosi se tehnički pravilnik kao njegov sastavni dio.

  Članak 1.
  a) Ovim pravilnikom propisuju se osnovni tehnički uvjeti natjecateljskog vozila, te propisuje
  postupak i način ispitivanja istih prilikom sudjelovanja na utrkama ubrzanja.
  b) Odredbe ovog pravilnika odnose se na vozila koja sudjeluju u utrkama ubrzanja, a serijske su
  proizvodnje ili se preinačuju odnosno značajnije prepravljaju.

  Članak 2.

  a) Utrkama ubrzanja mogu pristupiti registrirana i neregistrirana vozila.

  b) Utrkama ubrzanja mogu pristupiti vozači sa važećom vozačkom dozvolom.

  Članak 3.

  Da bi vozač stekao pravo nastupa na utrci dužan je prilikom prijave na natjecanje obaviti obvezan
  tehnički pregled natjecateljskog vozila. Prijave za utrku obavljaju se na dan utrke u vremenu za to
  predviđenom od strane organizatora.

  Članak 4.

  a) Tehnički pregled vozila obavlja Tehnička komisija („TK“) organizatora natjecanja koja se sastoji od
  najmanje dva člana Tehničke komisije.

  Članak 5.
  a) Tehnički pregledi vozila na natjecanju su: obvezni i izvanredni.
  b) Obvezni pregled obavljaju članovi TK prilikom prijave natjecatelja na utrku u za to predviđenom
  prostoru.
  c) Izvanredni tehnički pregled obavlja TK po vlastitom nahođenju, prijavi službenih osoba utrke ili
  temeljem žalbe natjecatelja (kotizacija za žalbu iznosi 100 kn a isti iznos će biti vraćen u cijelosti
  ako se žalba pokaže opravdana). Izvanredni tehnički pregled može biti obavljen u Parku vozača
  ili predstartnom prostoru.
  [FONT=verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif]
  [/FONT]

  Članak 6.

  a) Da bi natjecateljsko vozilo moglo pristupiti tehničkom pregledu, utvrđivanju stanja vozila i po
  potrebi ispitivanju, vozač mora proči verifikaciju.
  b) Ispitivanje vozila sastoji se iz utvrđivanja stvarnog stanja vozila, identifikacije podataka i ispitivanja
  osobina pojedinih uređaja odnosno sklopova vozila od strane djelatnika TK.
  c) Ispitivanje vozila se obavlja na sljedeće načine:
  - Vizualno i zahvatima rukom
  - Verifikacijom
  - Testnom vožnjom po natjecateljskoj stazi (po odluci TK)

  Članak 7.
  a) Prilikom obavljanja tehničkog pregleda vozila TK je dužna provjeriti ispravno funkcioniranje i
  pričvršćenje svih uređaja koji se nalaze na predmetnom vozilu i koji mogu utjecati na sigurnost
  natjecanja, a nisu obvezni biti na vozilu.
  b) Tehnički pregled se obavlja bez bitnoga mehaničarskog rastavljanja dijelova vozila.

  Članak 8.
  a) Ispitivanja značajki pojedinih uređaja ugrađenih na predmetno vozilo provodi se prema za to
  prilagođenim obrascima koji sadrže podatke o posjedniku vozila i o samom vozilu.
  b) Ako se utvrdi da su u obrascima o ispitivanjima značajki pojedinih uređaja odnosno vozila
  uneseni krivi podaci ispitivanje se može ponoviti.
  c) Izvanredno ispitivanje vozila ponovit će se na zahtjev bilo koje službene osobe ili tijela iz
  organizacije utrka ubrzanja, ukoliko je primijećena bilo kakva nepravilnost.

  Članak 9.
  a) Ukoliko TK na obveznom tehničkom pregledu utvrdi da je vozilo ispravno i spremno za
  natjecanje, vozaču se odobrava prijava te se nakon dodjele startnog broja upučuje na svoje
  parkirno mjesto.
  b) Ako se na obveznom tehničkom pregledu tijekom prijave za natjecanje, a prije kvalifikacija utvrdi
  da je vozilo neispravno, a neispravnost se ne može otkloniti u kratkom roku na licu mjesta,
  prijava na natjecanje se odbija.
  c) Ako na obaveznom tehničkom pregledu TK samo sumnja u tehničku neispravnost vozila isto će
  biti bez startnog broja upućeno u predstartni prostor i tamo čekati završetak prijema kako bi se
  obavile testne vožnje pod nadzorom TK.

  Članak 10.
  a) Ako u bilo kojem trenutku TK procjeni da vozilo nije sigurno može naložiti izvanredni tehnički
  pregled ili ispitivanje vozila pokusnom vožnjom po stazi koju provodi natjecatelj prijavljen s tim
  vozilom.
  b) Prije pokusne vožnje natjecatelj je dužan izabrati klasu i voziti u vremenu odabrane klase kako
  bi TK procijenila ispravnost vozila na stazi u stvarnim uvjetima utrke. TK ocjenjuje držanje
  pravca predmetnog vozila i zaustavljanje predmetnog vozila u zaustavnom dijelu staze.
  c) Ako se nakon pokusne vožnje natjecatelju dopusti prijava na natjecanje u kvalifikacijama ili utrci
  natjecatelj ne smije voziti brže od klase koju je birao prilikom pokusne vožnje. Izvanredno, TK
  u dogovoru s žirijem, može dopustiti novu pokusnu vožnju u vremenu brže klase.

  Članak 11.
  a) Nakon ispitivanja pokusnom vožnjom po stazi predviđena je jedna od 2 ocjene i odgovarajuće
  odluke:
  1. „vozilo je ispravno“ i prijava se prihvaća
  2. „vozilo je neispravno i opasno za natjecanje“ te se prijava odbija a daljnje natjecanje zabranjuje.

  Članak 12.
  a) Povrat startnine biti će izvršen ukoliko se prijava za natjecanje odbije za vrijeme obveznog ili
  izvanrednog tehničkog pregleda prije početka kvalifikacija.
  b) Povrat startnine neće se izvršiti ukoliko vozilo bude isključeno iz natjecanja tijekom utrke a nakon
  početka kvalifikacija.

  Članak 13.
  Neposjedovanje obaveznih elemenata sigurnosne opreme te neispunjavanje bilo kojeg od članka
  ovog pravilnika, a koje je utvrđeno od strane službenog osoblja podliježe trenutnoj zabrani ili prekidu natjecanja za vozača kojem je utvrđena nepravilnost.

  Članak 14.
  a) Dozvoljena je demontaža oduška spremnika ulja motora, pod uvjetom da je isti spojen u zasebnu
  posudu dostatne zapremine.
  b) Ako se NOS (Nitrous oxide) boca nalazi u natjecateljskom vozilu, ona mora biti odgovarajuće
  sigurnosno pričvršćena. Cijeli sustav NOS (Nitrous oxide) mora biti tehnički ispravno ugrađen, a
  posebno sustav cjevovoda (cijevi i spojevi), kako bi se maksimalno smanjila opasnost po vozača i
  publiku.
  Ukoliko TK ustanovi da je bilo koji element sustava NOS (Nitrous oxide) nestručno ugrađen i kao
  takav predstavlja opasnost, prijava natjecatelja će biti odbijena iz sigurnosnih razloga.
  c) Za vozila koja imaju ugraden uređaj za pogon na tekući plin smjese propan-butan, potrebno je
  kod tehničkog pregleda priložiti i certifikat o ispravnosti plinskog uređaja i njegovih komponenti.
  d) vozači klase 12 i brže moraju za vrijeme natjecanja nositi kacigu, rukavice i vozačko odijelo
  (dozvoljena je i oprema kojoj je istekla homologacija) – te moraju biti vezani sigurnosnim pojasom
  e) vozači klase 11 i brže moraju za vrijeme natjecanja nositi kacigu, rukavice i vozačko odijelo
  (dozvoljena je i oprema kojoj je istekla homologacija) – te moraju biti vezani sugurnosnim pojasom u
  minimalno 4 točke (H pojas – dozvoljena je i oprema kojoj je istekla homolagcija)
  f) vozila klase 11 i brže moraju biti opremljena zaštitnim kavezom u minimalno 4 točke (učvršćene u podnicu automobila) te sustavom za gašenje požara koji je moguće aktivirati i izvana a mora sadržavati najmanje jednu protupožarnu boce zapremine 2 kg (po motoru - sustav mora biti usmjeren na svaki pogonski motor u vozilu).
  g) kontrolni satovi za tekućine (ulje, gorivo), a koji rade na pritisak, ne smiju biti montirani unutar prostora vozača 4. #4
  Član od
  22.09.2008
  Lokacija
  Beograd
  Garaža
  Corolla TSn
  Poruke
  553

  Odg: OSRS u 2012.godini

  [c/p] sa aks http://www.ak-slavonija.com.hr/forum...767#post167767

  Lista za tehnički pregled


  Na obveznom tehničkom pregledu ili na izvanrednom tehničkom pregledu članovi TK pregledavaju i
  provjeravaju slijedeće elemente vozila:

  1. UPRAVLJAČKI MEHANIZAM

  1.1. Kolo upravljača

  - iskrivljenost, napuknutost, pričvršćenost,
  pokidana obloga
  - moment okretanja kola (teško okretanje)
  - zračnost i slobodni hod

  1.2. Poluge i zglobovi upravljača

  - zračnost

  1.3. Amortizer upravljača

  - stanje, pričvršćenost
  - propuštanje ulja

  2. UREĐAJ ZA ZAUSTAVLJANJE

  1.1. Kočnica

  – efikasnost kočenja (vozilo se mora zaustaviti unutar zaustavnog dijela staze)

  1.2. Elementi prijenosa sile kočenja

  - kruti cjevovod (iskrivljenost,učvršćenost, nepropusnost, korozija,spojne glave)
  - elastična crijeva (učvršćenost,nepropusnost, ispucanost, bubrenje,spojne glave)
  - kočni cilindri ( nepropusnost,,korodiranost, loša postavljenost)

  3. UREĐAJI ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU

  3.1. Zbog vizualnog dojma sva vozila moraju imati zatvoren prostor predviđen za farove (mreža, svjetla, naljepnica...) a sve naknadno ugrađene komponente ne smiju biti van original predviđenih dimenzija farova.

  4. UREĐAJI KOJI OMOGUĆUJU NORMALNU VIDLJIVOST

  4.1. Vjetrobran i druge staklene površine

  - neoštećenost, providnost,neiskrivljavanje slike

  Napomena: Upotreba lexana je dozvoljena na svim mjestima ako je namontiran stručno, što će na licu mjesta ustanoviti TK. Plexiglas nije dozvoljen.
  [FONT=verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif]
  [/FONT]5. KAROSERIJA I ŠASIJA

  5.1. Karoserija

  – korozija, boja, mehanička oštećenja,izbočenost pojedinih elemenata na karoseriji, otvor za nalijevanje goriva,pričvršćenost svih elemenata na karoseriju (branici, blatobrani....)

  5.2. Šasija

  – korozija, boja, mehanička oštećenja,pričvršćenost svih elemenata na šasiju,stanje zavara, zakovica, vijaka,deformacije

  5.3. Kabina

  – pričvršćenost dijelova na i u kabini
  – oštri bridovi unutar kabine i nepričvršćeni elementi nisu dozvoljeni (alat, uređaji i sl.)

  Napomena: niti jedan element karoserije, šasije i kabine ne smije imati oštre rubove.
  [FONT=verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif]
  [/FONT]6. ELEMENTI OVJESA, OSOVINE, KOTAČI

  6.1. Polužje ovjesa
  – zračnost i pričvršćenost stabilizirajućih osovina

  6.2. Zglobovi ovjesa

  – stanje gumenih elemenata
  – zračnost

  6.3. Amortizeri
  – stanje zglobnih mjesta prihvata na ovjes i karoseriju
  – zauljenost, potrošenost
  - korozija, mehanička dotrajalost

  6.4. Opruge – korozija, oštećenost

  6.5. Naplatci

  – mehanička (plastična) deformacija kao posljedica udaraca
  – napuknutost ili nekompletnost naplatka
  – nedostajanje vijaka za pričvršćenje na glavčinu
  – ugradnja među-ploče ispod naplatka

  6.6. Pneumatici
  – zadovoljavajuča kvaliteta
  – istovjetnost dimenzija i tipa pneumatika istoj osovini
  - dozvoljene su slick i drag gume
  - gume moraju imati index maximalne brzine minimalno N a mase minimalno 80LI
  - gume ne smiju biti van ruba blatobrana
  – gume ne smiju biti protektirane
  [FONT=verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif][/FONT]
  7. MOTOR/POGONSKI AGREGAT

  7.1. Oslonci motora – stanje zglobnih elemenata ovjesa

  7.2. Zauljenost motora
  – zauljenost motora oko svih brtvi na motoru i mogućnost kapanja ulja na prometnicu

  7.3. Ispušni sustav
  – pričvršćenje


  7.4. sustav usisa
  – pričvršćenje, nepropusnost, filtar zraka
  - prednabijanje, cijev za odzračivanje kućišta motora (vidi članak 14./(a))

  7.5. Sustav za napajanje gorivom
  – pričvršćenje i nepropusnost spremnika goriva i kompletnog cjevovoda sustava napajanja goriva (isti ne smije prolaziti kroz prostor vozača)

  NAPOMENA: Motorni prostor te prostor skladištenja tekućina (gorivo, rashladna tekućina,...) moraju biti fizički odvojeni/ograđeni od prostora vozača (odvajanje/ograđivanje mora biti adekvatno smanjenju mogućnosti doticaja tekućina s vozačem). Motorni prostor te prostor skladištenja tekućina može biti pregrađen sa lexanom ili limom. Motorni prostor te prostor skladištenja tekućina ne smije biti pregrađen staklenim, kartonskim, plastičnim ili drugim neadekvatnim površinama.
  Ukoliko je ispuh izveden bočno ispred prednje osovine (mora biti zakrenut za minimalno 45 stupnjeva prema gore), a zbog direktnog utjecaja na startne čelije, u slučaju neispravnog starta (red light) start se neće ponavljati te se u takvoj situaciji neće uvažiti žalba.

  8. ELEKTRO UREĐAJI I ELEKTRO INSTALACIJE

  8.1. Elektropokretač
  – pričvršćenost, funkcionalnost

  8.2. Generator
  – iskrenje
  – stanje pogonskog /pogonskih remena

  8.3. Akumulatorska baterija
  – pričvršćenost
  – nepropusnost
  - nekorodiranost el. spojeva

  8.4. Električni vodovi
  – izoliranost
  - uredna položenost i pričvršćenost po vozilu
  – ispravnost izolacije električnih vodova

  9. PRIJENOSNI MEHANIZAM (TRANSMISIJA)

  9.1. Spojka
  – hod papučice spojke
  – stanje spojke (klizanje)

  9.2. Mjenjač
  – stanje, pričvršćenost, zauljenost

  9.3 vratila, diferencijal i poluvratila
  - stanje brtvenih gumenih manžeta
  – mehaničke deformacije
  – brtvljivost zauljenost diferencijala
  – pričvršćenost

  9.4. Lanac, lančanici, remen, remenice
  – stanje dijelova lanca
  – istegnuće
  – stanje zuba lančanika
  – podmazanost
  - pričvršćenost

  11. OSTALI UREĐAJI I DIJELOVI VOZILA

  11.1. Unutrašnjost kabine,sjedala i prostora za putnike
  – izbočenost pojedinih oštrih predmeta
  - podnica kabine na mjestu vozača (elementi na podnici koji mogu ometati vozača tijekom utrke)

  11.2. Vrata vozila
  – zatvaranje
  – brtvljenje

  11.3. Pokretni prozori i krovovi
  – zatvaranje
  – brtvljenje

  11.4. Blatobrani
  – učvršćenost
  – moraju biti na vozilu
  - bez izbočenih dijelova (dozvoljeno proširenje u adekvatnoj izvedbi kako bi se pokrili kotači) ili oštrih rubova s vanjske strane

  11.5. Branici
  – učvršćenost
  – moraju biti na vozilu
  - bez izbočenih dijelova ili oštrih rubova s vanjske strane

  11.6. Sigurnosni pojasevi
  – funkcioniranje, način pričvršćenja za karoseriju (odgovarajuće propisima)
  -za vozila klase 10 i brže sukladno čl.14 f) - pričvršćenost


  11.7. Sigurnosni kavez
  – za vozila klase 11 i brže sukladno čl.14 f)
  Napomena: Iznimno za klasu 11, cestovna registrirana vozila bez ikakvih prerada/preinaka mogu pristupiti natjecanju bez zaštitnog kaveza.


  11.8. Cabrio vozila
  - cabrio vozila (vozila bez krova), mogu nastupiti i obavezna je kaciga za vozača bez obzira na klasu u kojoj se natječe ukoliko zadovoljava sigurnosne uvjete klase u kojoj se natječe

  12. OPREMA VOZILA

  12.1. Aparat za gašenje požara obavezan za sva vozila
  – postojanje, učvršćenost za vozilo (na poziciji dostupnoj vozaču iz vozačkog sjedala u sjedećoj poziciji) sa učvršćenjem koje ima lako otkopčavanje

  12.2 sustav za gašenje požara sukladno čl. 14 f)
  – postojanje sustava za svaki motor i urednost materijala, ugradnja odgovarajuće struci

  Napomena: Kaciga je obavezna za sva neregistrirana vozila bez obzira koju klasu voze.

 5. #5
  Član od
  22.09.2008
  Lokacija
  Beograd
  Garaža
  Corolla TSn
  Poruke
  553

  Odg: OSRS u 2012.godini

  Novi Semafor
  Citirati Originalno postavljeno od kalkan Pogledati poruku
  sada već svi znate da će uz mjerenje vremena, gledateljima na raspolaganju biti i scoreboard (semafor za ispis vremena) širine 2 metra i visine 0.8 metara za svaku traku. Dalje, izrađujemo 4 takva panela koji će biti okačeni na startu, dva gledaju prema naprijed, dva nazad. dakle, SVATKO tko se nalazi uz stazu ili parku vozača može pratiti što se događa na stazi.


  Kako smo startni semafor za vozače napravili samo za njih, odnosno nije "dupli" i publika ne vidi paljenje pojedinih svjetala (ovo smo napravili zato što se to dosta slabo vidi iz publike), ova opcija je prebačena gore na SCOREBOARD. Pojednostavljeno, startna procedura će izgledati ovako.

  Ideja je da se pojedini simboli pale zajedno sa svjetlima na semaforu. Kada krenu prvi startovi, vjerujem da će ovo svima brzo ući u "oko".


  Nakon starta sve ide normalno i sustav izbacuje vrijeme na 60ft koje se prikazuje par sekundi, zatim kada auto prođe 201m izbacuje to vrijeme, i na kraju izbacuje vrijeme na 402m zajedno sa brzinom (smjenjuju se vrijednosti). Sustav bilježi i brzinu na 201m, ali tu vrijednos nećemo ovdje prikazivati zbog preglednosti.


  Ovako će biti puno jednostavnije i preglednije pratiti utrku, i svaki gledatelj će imati trenutno informaciju o uspjehu vozila na stazi.

 6. #6
  Član od
  22.09.2008
  Lokacija
  Beograd
  Garaža
  Corolla TSn
  Poruke
  553

  Odg: OSRS u 2012.godini

  OSIJEK STREET RACE SHOW No_8
  SATNICA

  SUBOTA, 12.05.2012.
  08:00-10:00 PRIJAVE NATJECATELJA – STREET RACE
  09:00-12:00 OPEN TRACK – TEST VOŽNJE
  12:00-12:15 SASTANAK SA VOZAČIMA
  12:30-19:30 NATJECANJE
  19:30-20:00 PROGLAŠENJE POBJEDNIKA

  NEDJELJA, 13.05.2012.
  08:00-10:00 PRIJAVE NATJECATELJA – STREET RACE
  08:00-11:00 PRIJAVE NATJECATELJA – dB DRAG/STREET STYLE
  09:00-11:00 OPEN TRACK – TEST VOŽNJE
  11:00-11:15 SASTANAK SA VOZAČIMA
  11:00-19:30 STUNT SHOW-DRAGSTER SHOW-SEXY CAR WASH-DRAG TAXI
  11:30-19:30 NATJECANJE STREET RACE-STREET STYLE-dB DRAG
  19:30-20:00 PROGLAŠENJE POBJEDNIKA

 7. #7
  Član od
  22.09.2008
  Lokacija
  Beograd
  Garaža
  Corolla TSn
  Poruke
  553

  Odg: OSRS u 2012.godini

  Citirati Originalno postavljeno od kalkan Pogledati poruku
  dakle, natjecatelji!

  U Osijeku vas ovaj put očekuje: 60ft, 201 vrijeme/brzina, 402 vrijeme/brzina, weather module (bilježi vremenske uvjete na stazi), veliki displayi, time-slip, a sa strane 50kW razglas, video zid, šator 600m2, i vaš vjerni AKS STAFF pojačan sa SRCS, AK Brzina i FAMI teamom, pa malo sexy car washa, pa malo jako ljutih auta, pa motora, pa gratis Burn energetsko piće svakom vozaču, pa ludi party dobrodošlice u CB Focus uz gratis čobanac, pa Emilio za mikrofonom, pa...

  vidimo se.

  (ovo slobodno kopirajte svuda )
  Jos samo 4 dana

 8. #8
  Član od
  22.09.2008
  Lokacija
  Beograd
  Garaža
  Corolla TSn
  Poruke
  553

  Odg: OSRS u 2012.godini

  Subota, 12.05.2012.

  KLASA 16
  I. Nebojša Petošević
  II. Tomičić Milan
  III. Aleksander Bijelić

  KLASA15
  I. Miloš Ilić
  II. Antonio Ivšak
  III. Tiro Haris

  KLASA14
  I. Josip Pap
  II. Filipovic Dragan
  III. Vulović Ivan

  KLASA13
  I. Slavica Obradović
  II. Trninić Savo
  III. Nenad Žalac

  KLASA12
  I. Dario Nišević
  II. Petošević Slobodan
  III. Zdravko Minruc

  KLASA11
  I. Konopek Dario
  II. Esad Dosak Bole
  III. Siniša Basta

  KLASA10
  I. Vlado Moravek
  II. Mario Sčetko
  III. Edvard Galić

 9. #9
  Član od
  31.10.2004
  Lokacija
  Sarajevo
  Poruke
  512

  Odg: OSRS u 2012.godini

  Svaka cast za voznje Corolle, ispucavas se predobro sa starta

 10. #10
  Član od
  22.09.2008
  Lokacija
  Beograd
  Garaža
  Corolla TSn
  Poruke
  553

  Odg: OSRS u 2012.godini

  Hvala

Slične teme

 1. 402 / Drag race u 2012.godini
  Od Cp6uH u forumu Drag & Drift racing
  Odgovora: 13
  Posl. poruka: 30.01.2013, 12:22
 2. CBC Roštilj 2012 - 13.05.2012
  Od zoranc u forumu Aktivnosti CBC zajednice!
  Odgovora: 40
  Posl. poruka: 14.05.2012, 01:20
 3. OSRS No.7
  Od Cp6uH u forumu Drag & Drift racing
  Odgovora: 1
  Posl. poruka: 15.09.2011, 20:02
 4. Poslednja trka u godini...
  Od Black Knight u forumu Opšte diskusije o automobilima
  Odgovora: 20
  Posl. poruka: 02.12.2004, 14:54

Members who have read this thread in the last 5 days: 0

Ovlašćenja postavljanja

 • Vi ne možete postavljati nove teme
 • Vi ne možete postavljati odgovore
 • Vi ne možete postavljati priloge
 • Vi ne možete menjati vaše poruke
 •