prevideo sam to, svejedno mu je lakshe da ga montira na drzhach na sedishtu.