Forum je namenjen za mini klubove po bilo kom osnovu ako je u skladu sa CBC pravilnikom. Ako vas ima više koji imate isti automobil a poznajete se ili želite na ovaj način da se družite, možete ovde to raditi. Isto tako bilo koji razlog koji može okupiti više ljudi može dobiti svoje mesto ovde. Forum je javan, nije privatan klub i svi ostali ga mogu videti i učestvovati u temama uz klauzulu o kulturnom ponašanju jer ipak jeste klub istomišljenika po nekom osnovu. Ako vas nešto nervira, zaobidjite teme.

Otvaranje tema ili "zahtev" za mini klub temom ide preko moderatora ili meni na PP. Zahtev treba da sadrži čime bi se tema bavila, kratak opis i eventalno ako ima neka pravila.

Svrha ovoga je rasterećenje mnogih tema koje nisu tome namenjene a sve većim brojem ljudi koji se medjusobno poznaju dolazi do neminovnog čavrljanja po tim temama. Ovde imate mogućnost da to radite "legalno"