RALINK PRODAJA I SERVIS BIRO OPREME
Todora Toze Jovanovica 7
21000 Novi Sad
Matični broj: 61480846
PIB: 106355959

tel/fax: +381(21)466682
tel: +381(21)3006436
mob: +381(63)594711