Samo su trebali malo ranije da ga sutnu sa tog govneta...