CBC Auto Forum FAQ

Ovde možete naći odgovore na pitanja o tome kako forum radi. Koristite veze ili pretragu ispod da pronađete svoj put kroz odgovore.

Kako da postavim nove unose?

Ako vam je dozvoljeno da postavljate unose na blog, uvek ćete imati vezu na vrhu sidebar-a bloga pod naslovom "Dodajte novu poruku". Ova veza vam omogućava da postavljate unose momentalno, unosi koji će biti postavljeni na dan koji dolazi, ili kreiranje odloženog unosa za kasniju obradu i objavljivanje.

Mogu li da kategorišem svoje unose?

Možete kategorizovati unose u više kategorija po vašoj želji. Pre nego što možete da ih kategorišete, prvo morate definisati kategorije u Kontrol panelu bloga.

Posle kreiranja vaših kategorija, bićete u mogućnosti da izaberete više kategorija na strani na kojoj kreirate novi unos, ili prilikom izmene postojećih unosa.

Opcije unosa

Pretražiti FAQ

Označiti ovu opciju ako želite da se pretraga izvrši u naslovima kao i u tekstu FAQ-a.

Izaberite opciju na koji način želite da vaš upit bude tretiran. 'Bilo koja reč' opcija će vratiti rezultate koji sadrže najviše reči koje ste naveli ali vrlo verovatno najmanje relevantne, dok 'Cela fraza' će vratiti samo rezultate koji sadrže sve reči koje ste naveli.